Hyter: Wytwarzanie zielonego wodoru za pomocą elektrolizy

01 kwietnia 2024  -  Rozwiązania, Firma, Projekty

Hyter produkuje szereg elektrolizerów wykorzystujących innowacyjną technologię: AEMWE membran anionowymiennych. Rozwiązanie to gwarantuje szereg korzyści technicznych i środowiskowych, a także redukcję kosztów zarządzania zakładem.
 

Firma Hyter z siedzibą w Desenzano del Garda (Brescia-Włochy) została przejęta przez Grupę Pietro Fiorentini w 2011.
 


Elektrolizery do wytwarzania wodoru to podstawowa działalność firmy Hyter. Hyter realizuje modułowe i niestandardowe projekty, aby zaspokoić potrzeby różnych sektorów, takich jak przemysł, mobilność czy wewnętrzne systemy sieciowe.

 

TECHNOLOGIA AEMWE (elektroliza wody z membraną anionowymienną)

 

Oferta Hyter obejmuje w szczególności rozwiązania do wytwarzania zielonego wodoru, tj. wodoru wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, w procesie elektrolizy wody, z wykorzystaniem innowacyjnego procesu opartego na membranach anionowymiennych (AEMWE) zamiast procesu alkalicznego lub membran protonowymiennych.

 

Elektrolizer dostarczony przez firmę Hyter łączy w sobie zalety systemów PEM i alkalicznych, umożliwiając obniżenie kosztów inwestycji i mniejszy wpływ na środowisko dzięki mniejszemu zużyciu metali szlachetnych.

 

Wymiana jonów odbywa się za pośrednictwem membrany polimerowej produkowanej przez firmę Hyter. Membrana ta zawiera substancje elektrolityczne, które poprawiają wydajność rozszczepiania wody co przekłada się na selektywne oddzielanie wodoru i tlenu już w fazie produkcji.

 

Ta technologia jest znacznie tańsza chemicznie, a jednocześnie ma doskonałą produktywność pod względem wydajności.

 

Pobierz katalog Wodoru

 

Hyter


PRODUKTY I ROZWIĄZANIA HYTER

 

ELEKTROLIZER WODORU HYTER

 

Urządzenie jest modułowe, łatwe w instalacji i konfiguracji oraz oferuje dużą wydajność energetyczną, zmniejszając tym samym koszty produkcji wodoru w porównaniu z innymi technologiami. Co więcej, elektrolizer Hyter może być dostosowany do specyficznych potrzeb różnych zastosowań przemysłowych.

 

Generatory Hyter są wykonane ze stali nierdzewnej AISI316 i specjalnych elementów z tworzyw sztucznych.

 

Hyter

 

Dzięki modułowej architekturze, nasze rozwiązania mogą być projektowane zgodnie z wymaganiami klienta i końcowym zastosowaniem.

 

  • Produkowany wodór ma czystość 99,95% i jest wytwarzany pod ciśnieniem do maksymalnie 25 barów bez użycia sprężarek.
  • Urządzenie nie ma minimalnego zakresu działania – pracuje od 0% do 100% swojego potencjału.
  • System chłodzenia jest wyposażony w agregat chłodniczy, który chłodzi wodę procesową, a także wodór w celu zwiększenia jego czystości do 99,95%.
  • Ciecz procesowa jest roztworem 3-5% KOH, przy użyciu wody demineralizowanej ASTM typu II i może być wytwarzana bezpośrednio bez nakładów energii (przy użyciu ciśnienia sieci wodociągowej).

 

Odkryj więcej informacji o elektrolizerach Hyter.

 

 

STACK HYTER

 

Ogniwa elektrolitowe Hyter wytwarzają gazowy wodór i tlen w procesie elektrolizy wody.

 

Skalowalna technologia i modułowe wymiary, aby sprostać różnym zastosowaniom końcowym.

 

  • Zdalna elektroniczna jednostka sterująca
  • Ciśnienie wylotowe do 25 barów
  • Użycie elektrolitów (KOH) pomiędzy 3% a 5%.
  • Metalowe części wykonane ze stali AISI 316
  • Bezpośrednie połączenie z odnawialnymi źródłami energii

 

Hyter Stack

 

Stack Hyter został zaprojektowany z myślą o potrzebach i wymaganiach konsumentów, zawsze mając na uwadze zastosowanie końcowe. Zastosowanie elektronicznej jednostki sterującej zapewnia lepsze zarządzanie. Bezpośrednie połączenie z odnawialnymi źródłami energii.

 

 

STUDIA PRZYPADKÓW HYTER

 

PLT ENERGIA: Zielona fabryka wodoru dla PLT energia dzięki elektrolizerom Hyter

 

Dzięki innowacyjnym elektrolizerom dostarczonych przez Hyter, spółkę należącą do Grupy Pietro Fiorentini, PLT energia będzie mogła wykorzystywać zielony wodór jako nośnik energii, aby uczynić swoje biura jeszcze bardziej zrównoważonymi.

 

Od 15 lat PLT energia zarządza całym łańcuchem wartości odnawialnych źródeł energii, od projektowania elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych po bezpośrednią sprzedaż energii. Teraz po raz pierwszy doświadczy tej technologii, aby zredukować emisję CO2 w swoich biurach i zdobyć strategiczne know-how w kierunku rozwoju na dużą skalę.

 

PLT energia Srl to firma zarządzająca elektrowniami fotowoltaicznymi, wiatrowymi, małymi elektrowniami wiatrowymi i elektrowniami na biomasę we Włoszech i za granicą.

 

Projekt koncentruje się na nabyciu nowej instalacji zbudowanej przez Hyter: Ważnego urządzenia do wytwarzania zielonego wodoru poprzez elektrolizę wody, przy użyciu innowacyjnej technologii AEMWE, Anion Exchange Membrane Water Electrolyser.

 

> Odwiedź projekt w naszej STREFIE EKSPERTYZ.

> Więcej informacji o projekcie.

 


 

SIRIUS: Projekt Sirius pod kierownictwem firmy Hyter jest jednym ze zwycięzców przetargu MITE dotyczącego badań nad wodorem

 

Firma Hyter wygrała niedawno jeden z przetargów MiTE na projekt Sirius, który obejmuje budowę, pierwszego na świecie elektrolizera o mocy większej niż ponad jeden megawat w oparciu o technologię AEMWE, Anion Exchange Membrane Water Electrolyser.

 

Wydział Nauk Chemicznych Uniwersytetu w Padwie i MatRes przeprowadzą działania badawcze mające na celu poprawę wydajności określonych komponentów (ogniw katalitycznych), wykorzystując nowe nanostrukturalne materiały, które również sprzyjają mniejszemu wpływowi na środowisko w porównaniu z obecnie używanymi. Projekt zostanie ukończony przez INRETE Distribuzione Energia wraz z budową eksperymentalnego Zakładu przemysłowego do wykorzystywania wodoru.


INRETE Distribuzione Energia S.p.A.  zarządza działalnością w zakresie dystrybucji gazu ziemnego i energii elektrycznej głównie w regionie Emilia Romagna, dystrybuując gaz w 143 gminach oraz 3 w Toskanii, a także energię elektryczną w 24 gminach.

MBN Nanomaterialia  zajmuje się promocją innowacyjnych materiałów high-tech oraz produkcją rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.

 

> Odwiedź projekt w naszej STREFIE EKSPERTYZ.
> Więcej informacji o projekcie.

 


 

STRAUBING: Kluczowy projekt energii odnawialnej podbija Niemcy – rozpoczynają się prace nad pilotażową elektrownią w Straubing

 

28 lipca 2022 r. w oczyszczalni ścieków Straubing w Niemczech rozpoczęto prace nad instalacją specjalnego rozwiązania marki MicroPyros BioEnerTec, Hyter, Biokomp i Pietro Fiorentini do badań i eksperymentów nad procesami biometanizacji z różnych źródeł, w szczególności biogazu i gazu syntezowego.

 

Wszystkie firmy zaangażowane w projektowanie, budowę i instalację projektu są częścią Grupy Pietro Fiorentini, głównego promotora unikalnego w skali Europy systemu badawczo-doświadczalnego do biometanizacji, dzięki któremu możliwe będzie tworzenie mieszanek gazowych na miejscu i korzystanie z bezpośredniego zasilania biogazem z komór fermentacyjnych oczyszczalni ścieków.

 

Każda firma wnosi swój własny wkład. Stack elektrolityczny z technologią Anion Exchange Membrane Water Electrolyser (AEMWE) do przetwarzania energii w gaz zostanie dostarczony przez firmę Hyter.

> Odwiedź projekt w naszej STREFIE EKSPERTYZ.
> Więcej informacji o projekcie.

 

ODWIEDŹ EKSPERTYZĘ W ZAKRESIE WODORU FIRMY PIETRO FIORENTINI

 

Odkryj więcej

Elektrolizer wodorowy firmy Hyter

Elektrolizer wodorowy firmy Hyter

Elektrolizer wodorowy firmy Hyter będącej częścią Grupy Pietro Fiorentini, wykorzystuje zaawansowaną technologię AEMWE (Anion Exchange Membrane Water Electrolysis) do produkcji wodoru o...
Odkryj więcej
Wodór

Wodór

Podczas spalania wodoru nie wydziela się dwutlenek węgla, lecz para wodna, a ponadto jest on łatwiejszy w transporcie i przechowywaniu niż energia elektryczna. To sprawia, że wodór jest idealnym sprzymierzeńcem w produkcji energii odnawialnej.
Obecnie wodór może być zatłaczany do sieci rurociągów i mieszany z gazem ziemnym tylko do określonych wartości procentowych: naszym celem jest tworzenie systemów i urządzeń, które są w stanie pokonać to ograniczenie.

Odkryj więcej
Przewiń do góry
GÓRA
Please turn to portrait for a better experience

Obróć do pozycji portretowej,
aby uzyskać lepsze wrażenia