Oddziały i Marki Grupy Pietro Fiorentini

Oddziały i Marki Grupy Pietro Fiorentini

Z gwarancją Pietro Fiorentini

Oddziały i Marki Grupy PF rozszerzają i uzupełniają ofertę Pietro Fiorentini w wielu sektorach: od odnawialnych źródeł energii po oprogramowanie do zarządzania danymi, od obiegu wody po waloryzację źródeł odnawialnych. Synergia pomiędzy różnymi umiejętnościami i wiedzą techniczną pozwala Grupie PF opracowywać i wdrażać na rynek innowacyjne rozwiązania zarówno w zakresie procesów, jak i technologii.

 • TIV Valves: projektowanie i produkcja zaworów kulowych do sektorów wydobycia, transportu i dystrybucji, w warunkach morskich, lądowych jak i podmorskich
 • Biokomp: rozwiązania w dziedzinie sprężania gazów
 • Hyter: producent elektrolizerów wodoru i ogniw elektrolitycznych
 • MicroPyros: biologiczne rozwiązania w zakresie procesu metanizacji i P2G
 • Dział Systemów Pietro Fiorentini: integrator systemów zapewniający rozwiązania „pod klucz”, modernizację i produkcję instalacji do biometanizacji
 • ADD Synergy: rozwiązania inżynieryjne i produkcyjne instalacji skraplania (BIOLNG/LBM, LCO2), destylacji, regazyfikacji, stacji tankowania gazu ziemnego lub biometanu oraz cryo upgrading
 • CEM Mechanical Water Meters: projektowanie i produkcja wodomierzy mechanicznych
 • Terranova: elastyczne, modułowe i niestandardowe oprogramowania do sektora energetycznego i użyteczności publicznej
 • FAST: systemy automatyzacji i kontroli procesów dla przemysłu i użyteczności publicznej, systemy produkcji, zarządzania i dystrybucji
 • Sartori Ambiente: realizacja rozwiązań sprzętowych i programowych w zakresie digitalizacji selektywnej zbiórki odpadów i różnorodności pojemników

TIV Valves

TIV Valves to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zaworów kulowych, wspierająca głównych producentów w przemyśle naftowym, gazowym oraz energii w zakresie technicznych i niestandardowych rozwiązań zarówno do sektora wydobycia, transportu i dystrybucji, w warunkach morskich, lądowych jaki i podmorskich, zaprojektowanych przez wysoce wyspecjalizowany zespół inżynierów.

Założona w 2010 roku w Rescaldina (MI) firma wyprodukowała i wysłała ponad 25 000 zaworów do pięciu kontynentów. Firma TIV Valves jest w stanie sprostać specjalistycznym wymaganiom funkcjonalnym, przechodząc najbardziej rygorystyczne testy pod względem wydajności, działania i wytrzymałości, łącząc je z estetyką i wzornictwem typowym dla produktów Made in Italy.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: tiv-valves.com

WIĘCEJ O TIV VALVES

SPRAWDŹ PRODUKTY TIV VALVES

Biokomp

Firma Biokomp, założona w 2011 roku w prowincji Vicenza we Włoszech, projektuje kompletne systemy do sprężania i oczyszczania metanu, biogazu, biometanu i gazów z procesów przemysłowych.

Oferta obejmuje szeroki zakres rozwiązań zależnych od różnorodnych potrzeb w zakresie sprężania: od typu odśrodkowego w przypadku niskiego ciśnienia po typ tłokowy w przypadku wysokiego ciśnienia, przez rozwiązania ze śrubą obrotową stosowaną w instalacjach FioGrade Pietro Fiorentini do uzdatniana biogazu.

Indywidualnie zaprojektowane projekty do każdego zastosowania gwarantujące optymalną wydajność i wysoką niezawodność w czasie oraz obejmujące szerokie wsparcie techniczne od studium wykonalności po ostateczne uruchomienie i specjalistyczny serwis posprzedażowy.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: bio-komp.com 

WIĘCEJ O BIOKOMP

Odkryj nasze przykłady udanych projektów w dziedzinie biometanu.

Hyter

Wodór, transformacja energetyczna i najnowocześniejsze technologie to koncepcje firmy Hyter, której nazwa pochodzi od połączenia angielskiego słowa hydrogen [wodór] i łacińskiego iter.

Elektrolizery do wytwarzania wodoru stanowią podstawową działalność firmy Hyter, która realizuje modułowe i niestandardowe projekty w celu zaspokojenia potrzeb różnych sektorów (takich jak przemysł, mobilność lub izolowane systemy sieciowe).

Oferta Hyter obejmuje w szczególności rozwiązania do wytwarzania zielonego wodoru, tj. wodoru wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii, w procesie elektrolizy wody, z wykorzystaniem innowacyjnego procesu opartego na membranach anionowymiennych (AEMWE) zamiast procesu alkalicznego lub membran protonowymiennych. Technologia wykorzystywana przez firmę Hyter charakteryzuje się doskonałą wydajnością, pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycji i ma mniejszy wpływ na środowisko.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: hyter.it

WIĘCEJ O HYTER

SPRAWDŹ PRODUKTY HYTER

Odkryj nasze przykłady udanych projektów w dziedzinie wodór.

MicroPyros

MicroPyros BioEnerTec to niemiecka firma zajmująca się biotechnologią stosowaną w dziedzinie energii.

Do chwili obecnej MicroPyros jest jedną z zaledwie trzech firm na świecie, które przemysłowo rozwinęły mikroorganizmy (zwane Archeonami) stanowiące podstawę biologicznego procesu metanizacji, które przekształcają wodór i dwutlenek węgla w metan w procesie metabolizmu beztlenowego, czyli przy braku tlenu. Jednocześnie pochłaniają również dwutlenek węgla, temat mający ogromne znaczenie z punktu widzenia ograniczenia emisji CO2 będącego celem wyznaczonym przez Europejski Zielony Ład.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: micropyros.de

WIĘCEJ O MICROPYROS

Odkryj nasze przykłady udanych projektów w dziedzinie biometanu.

Dział Systemów Pietro Fiorentini

Pietro Fiorentini odgrywa kluczową rolę jako integrator systemów, dostarczając rozwiązania „pod klucz”, modernizując i produkując instalacje do procesu biometanizacji.

SPRAWDŹ ROZWIĄZANIA W DZIALE SYSTEMÓW PIETRO FIORENTINI

ADD Synergy

ADD Synergy to marka hiszpańskiej firmy Cryo Inox zajmującej się produkcją instalacji do skraplania i regazyfikacji gazu ziemnego, biometanu i CO2.

W obecnym kontekście geopolitycznym, w którym bezpieczeństwo energetyczne stało się najwyższym priorytetem, zastosowania tej technologii w dziedzinie zrównoważonej mobilności i transportu LNG (skroplonego gazu ziemnego) za pośrednictwem wirtualnych gazociągów są szczególnie istotne jako alternatywne źródło sieci gazowych, za pomocą których gaz może być przechowywany i dostarczany do miejsca przeznaczenia drogą lądową lub morską.

Firma dostarcza również sprzęt do załadunku LNG na pojazdy (ciężarówki i cysterny), które transportują produkt z zakładu skraplania do miejsc docelowych: zakładów przemysłowych nieprzyłączonych do rurociągów, zakładów regazyfikacji lub stacji tankowania. W tym zakresie ADD Synergy buduje zarówno stacje tankowania pojazdów ciężkich (ciężarówek, autobusów i pojazdów specjalistycznych), jak i instalacje do regazyfikacji, dzięki którym LNG i Bio-LNG są przywracane ze stanu ciekłego do gazowego, aby mogły zostać wprowadzone do infrastruktury gazowej po czym dotrzeć do konsumenta końcowego

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: https://www.addsynergy.com/

WIĘCEJ O ADD SYNERGY

CEM Mechanical Water Meters

Wraz z przejęciem Yavuz Metal, tureckiej firmy, która jest właścicielem marki CEM Mechanical Water Meters, specjalizującej się w produkcji wodomierzy, oferta Grupy została wzbogacona o dodatkowe rozwiązania, uzupełniając ofertę obejmującą obecnie cały łańcuch dostaw wody przy wykorzystaniu Inteligentnych liczników ultradźwiękowych Pietro Fiorentini, urządzeń sterujących siecią Fast i oprogramowania do zarządzania danymi firmy Terranova.

W ciągu swojej historii i dzięki procesowi ciągłego rozwoju i innowacji prowadzonemu przez inżynierów i zespół badawczo-rozwojowy, CEM Mechanical Water Meters stała się wiodącą firmą na rynku tureckim, która oferuje swoim klientom wysokiej jakości produkty w łańcuchu dostaw wody, które są zgodne z międzynarodowymi standardami.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: https://cemsusayaclari.com/


Terranova

Terranova jest wiodącą firmą w sektorze energetycznym i użyteczności publicznej, która opracowuje elastyczne, modułowe i niestandardowe oprogramowanie zdolne do reagowania na wszelkie potrzeby rynku, oferując kompleksowe wsparcie dla firm w ich procesach cyfryzacji, innowacji i zrównoważonego rozwoju.

Począwszy od 2016 roku, pięć cennych partnerstw uzupełnia ofertę Terranova i umożliwia firmie przyspieszenie jej rozwoju i procesu internacjonalizacji:

 • Trilance, specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania dla firm zajmujących się sprzedażą gazu i energii elektrycznej;
 • Arcoda, która wspiera procesy cyfryzacji w obszarze operacyjnym, dostarczając krajowym i międzynarodowym liderom coraz bardziej wydajne rozwiązania;
 • Ambiente.it, to firma z branży ochrony środowiska, która opracowuje innowacyjne, zintegrowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania do zarządzania informacjami i procesami biznesowymi w łańcuchu odpadów;
 • HPA (High Performance Analytics), akredytowany spin-off Uniwersytetu w Weronie i Centrum Kompetencji Sztucznej Inteligencji w Terranova, który od 2017 r. projektuje i rozwija niestandardowe rozwiązania AI dla MŚP i dużych firm;
 • Giunko, specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań opartych na usługach przetwarzania w chmurze i jest twórcą aplikacji Junker, która pomaga użytkownikom w szybkim i łatwym sortowaniu każdego pojedynczego produktu.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: terranovasoftware.eu

Odkryj nasze przykłady udanych projektów w dziedzinie woda.

FAST

FAST działa od 1982 roku w dziedzinie automatyzacji i systemów sterowania procesami dla przemysłu i użyteczności publicznej, systemów produkcji, zarządzania i dystrybucji, opracowując zintegrowane produkty i rozwiązania do optymalizacji procesów biznesowych.

Propozycje FAST integrują zaawansowane technologie sprzętowe i programowe, zarówno dla sektora przemysłowego, jak i cywilnego, gwarantując pełną kontrolę procesów produkcyjnych i logistyki wewnętrznej w dwojakim celu: uproszczenia zadań operatorów poprzez zmniejszenie częstości występowania błędów ludzkich i osiągnięcie całkowitej cyfryzacji zakładów.

FAST to innowacyjna rzeczywistość, która proponuje najlepsze rozwiązania i zawsze reaguje w sposób terminowy, elastyczny i precyzyjny na konkretne potrzeby klientów, stanowiąc tym samym punkt odniesienia jako Integrator Systemów w zakresie kontroli procesów dla spółek użyteczności publicznej oraz liderów w sektorze przemysłowym.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: fastonline.it

WIĘCEJ O FAST

Odkryj nasze przykłady udanych projektów w dziedzinie woda.

Sartori Ambiente

Od 1996 roku Sartori Ambiente tworzy zaawansowane systemy do segregacji odpadów i technologie poprawiające wydajność selektywnej zbiórki odpadów i monitorowania ich transportu.

Uściślając, firma jest punktem odniesienia w zakresie realizacji rozwiązań sprzętowych i programowych do cyfryzacji selektywnej zbiórki odpadów w różnej kategorii, które łączą w sobie ładowność, łatwość opróżniania i niewielkie rozmiary; elementy, które znacząco przyczyniły się do sukcesu firmy w ponad 40 krajach na całym świecie.

Oddział Altares, który jako pierwszy we Włoszech wprowadził systemy geolokalizacji pojazdów odbierających odpady i wykrywania opróżniania za pomocą technologii RFID UHF, może obecnie pochwalić się ponad 3400 aktywnymi systemami monitorowania, zdolnymi do przetwarzania ponad 25 milionów odczytów rocznie, zapewniając swoim klientom pełną kontrole nad działaniami w terenie, a także wprowadzenie taryfy punktualności (PAYT).

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie: www.sartori-ambiente.com

Przewiń do góry
GÓRA
Please turn to portrait for a better experience

Obróć do pozycji portretowej,
aby uzyskać lepsze wrażenia