Branże

Rozwiązania technologiczne dla przemysłu energetycznego

Branża energetyczna obejmuje cały świat i istnieją dziesiątki etapów, które angażują różnych uczestników łańcucha wartości. Od firm wydobywających ropę naftową i gaz ziemny (zarówno na lądzie, jak i na morzu) po producentów energii odnawialnej, firmy zajmujące się przesyłem gazu i przedsiębiorstwa dystrybucyjne. Dla tych wszystkich graczy firma Pietro Fiorentini dostarcza zaawansowane technicznie rozwiązania, które spełniają wszystkie ich potrzeby, gwarantując tym samym najwyższą jakość i bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Doświadczenie

Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu i kulturze korporacyjnej opartej na ciągłym doskonaleniu, nieustannie szukamy nowych dróg rozwoju.

W Pietro Fiorentini przyszłość jest teraz.

Odkryj więcej

Produkcja ropy i gazu

Na początku łańcucha wartości

Firma Pietro Fiorentini oferuje szeroką gamę rozwiązań w zakresie przetwarzania, specjalnie dostosowanych do produkcji i magazynowania ropy naftowej i gazu. Technologie Pietro Fiorentini do separacji, ogrzewania, obróbki wstępnej, sterowania i dozowania zapewniają najwyższy poziom ciągłości nawet w najtrudniejszych warunkach, na lądzie i na morzu. Kompletna oferta Pietro Fiorentini, obejmująca od pojedynczych komponentów po zintegrowane systemy, pozwala na uzyskanie pojedynczej i bezpośredniej odpowiedzi na potrzeby dzisiejszego zarządzania złożonością: od usług inżynieryjnych po dostawę kluczowych komponentów, od działań produkcyjnych i integracyjnych po usługi rozruchu i eksploatacji instalacji.

 • Odwierty podmorskie
 • Wydobycie na morzu
 • Wydobycie na lądzie
 • Jednostki pływające
 • Przetwarzanie gazu
 • Terminale ropy naftowej

Produkcja zielonego gazu

Czysta energia: lepsza przyszłość dla nowych pokoleń

Wierzymy w bardziej ekologiczną, zrównoważoną przyszłość, która może być również przystępna cenowo dla gospodarstw domowych i firm. Dlatego inwestujemy w projekty ukierunkowane na alternatywne i odnawialne źródła energii, dążąc do dekarbonizacji i odwrotu od kopalnych źródeł energii. Od instalacji do przetwarzania surowego biogazu i zatłaczania biometanu do sieci, po systemy i komponenty zaprojektowane w celu umożliwienia sieciom korzystania z wodoru, zapewniamy zintegrowane i niestandardowe rozwiązania dające producentom gwarancje, których potrzebują, aby zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Zarządzamy również nadzorem i zdalną kontrolą systemów do analizy przepływu danych, zapewniając bezpieczeństwo użytkownikom końcowym i rozpoznawanie zachęt dla producentów.

 

Odkryj naszą szeroką gamę systemów i rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.

 • Biometan
 • Przetwarzanie energii w gaz i metanizacja
 • Wychwytywanie dwutlenku węgla
 • Przekształcanie prądu w wodór
 • Sieć dystrybucji wodoru

Sieci gazowe wysokiego ciśnienia

Wzdłuż strumienia gazu

Jeśli chodzi o przesył gazu, rozwiązania firmy Pietro Fiorentini reprezentują najwyższy poziom jakości, bezpieczeństwa i obsługi, kluczowe wartości dla nas i dla naszych klientów. W firmie Pietro Fiorentini produkujemy systemy, komponenty i usługi zarówno do sieci rurociągów, jak i transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG), które umożliwiają przesył gazu pod wysokim ciśnieniem przez stacje sprężania, magazynowania i skraplania, aż do momentu wejścia do sieci dystrybucyjnej. Przez cały czas nasze systemy zbierają wszystkie dane potrzebne do zdalnego monitorowania i kontroli, aby automatycznie i szybko wykrywać ewentualne nieprawidłowości.

 • Stacje sprężarek
 • Transport morski LNG
 • Skraplanie gazu
 • Magazynowanie gazu
 • Sieci przesyłowe

Sieci gazowe średniego ciśnienia

Sieć bez ograniczeń

Tysiące systemów i komponentów Pietro Fiorentini jest zainstalowanych w sieciach dystrybucyjnych na całym świecie w celu doprowadzenia ciśnienia gazu do odpowiedniego poziomu w zależności od rodzaju zastosowania, docierając nawet do najbardziej odległych punktów, tworząc prawdziwie nieograniczoną sieć. Nasze rozwiązania tworzą podstawową strukturę rozgałęzionej i wzajemnie połączonej sieci, od sieci przesłowych, gdzie gaz jest redukowany pod i opomiarowany, po stacje zasilające dużych użytkowników przemysłowych i punkty połączeń z lokalną siecią dystrybucyjną. Nie wspominając o systemach i usługach nawaniania, które nadają gazowi ziemnemu (pierwotnie bezwonnemu) charakterystyczny ostry zapach, umożliwiający wykrycie wszelkich wycieków.

 • Przepływ wsteczny gazu
 • Wytwarzanie energii
 • Przemysł ciężki
 • Gazowe generator energii
 • Regazyfikacja
 • Stacje lokalne i dystrybucyjne

Sieci gazowe niskiego ciśnienia

W sercu miast

Ostatnia sekcja sieci dystrybucyjnej to ta, która pozwala gazowi dotrzeć do domów i biur poprzez sieć małych i średnich rurociągów, które rozgałęziają się od sieci średniego ciśnienia aż do użytkowników końcowych. W końcowych stacjach redukcyjnych, znanych jako stacje lokalne, gaz osiąga odpowiednie ciśnienie, aby dotrzeć do użytkowników komercyjnych i domów prywatnych. Reduktory domowe, przyrządy cyfrowe, inteligentne gazomierze: wszystkie komponenty Pietro Fiorentini są w czołówce technologii, zawsze stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo użytkowników.

 • Mały i średni przemysł
 • Użytkownicy komercyjni
 • Użytkownicy domowi
Przewiń do góry
GÓRA
Please turn to portrait for a better experience

Obróć do pozycji portretowej,
aby uzyskać lepsze wrażenia