Studium przypadku: Instalacja uszlachetniania biogazu i zatłaczania biometanu

16 lutego 2024  -  Firma, Projekty

W 2022 roku firma Pietro Fiorentini zaprojektowała, zbudowała i zainstalowała instalację do uszlachetniania i zatłaczania biometanu w miejscowości Cella Dati (Cremona) dla Spółki Egea i Santini Agricoltura Rinnovabile. Działająca od marca instalacja zatłacza do sieci dystrybucyjnej biometan pochodzący z odchodów zwierzęcych i biomasy roślinnej uprawianej na przyległym terenie. 

 

Celem inwestycji było nadanie komplementarnej wartości dla biogazu pochodzącego z produktów ubocznych rolnictwa, lokalnych gospodarstw, poprzez przekształcenie go w biometan, który zazieleni sieć dystrybucyjną gazu ziemnego.
 

Instalacja zbudowana przez Pietro Fiorentini produkuje 4 000 000 m³ gazu rocznie, wykorzystując rolnicze produkty uboczne odzyskiwane bezpośrednio przez lokalne firmy.

Oprócz biopaliwa, instalacja pozwala uzyskać z pozostałości pofermentacyjnej, nawóz, który można zastosować zamiast nawozów syntetycznych.

 

Dodatkowe informacje na temat projektu instalacji do uszlachetniania biogazu można znaleźć tutaj.

Odkryj więcej

Wtrysk biometanu

Wtrysk biometanu

Wraz z wprowadzeniem biometanu do sieci, system gazowy nabiera innego charakteru - staje się odnawialny. Aby tak się stało, przed wtryskiem do...
Odkryj więcej
Usługa biometanu

Usługa biometanu

Różnorodność umiejętności związanych z systemem uszlachetniania i wtrysku biometanu oraz mnogość zaangażowanych podmiotów sprawiają, że obsługa jest kluczowym punktem naszych rozwiązań. Nasze...
Odkryj więcej
Przewiń do góry
GÓRA
Please turn to portrait for a better experience

Obróć do pozycji portretowej,
aby uzyskać lepsze wrażenia